Nowe prawo jak wygląda proceduraNowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów innymi słowy zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji co to jest prawo własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT czy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał własność intelektualna prawo jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top