prawo konsumenta cena na metce


foto

Niedozwolone postanowienia umowne

Niedozwolone postanowienia umowne konsumenta bez paragonu w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, jaka została zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top